Ý nghĩa ngày 20 -10

25/09/2020
y-nghia-ngay-20-10

Ngày 20-10 : Ngày Liên hiệp Hội phụ nữ PHẢN ĐẾ Việt nam.

" Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu cách mạng thì cách mạng không thắng lợi được"...Đó là một trong những tiêu chí của Cộng sản khi thành lập Phụ nữ Liên hiệp hội Đông Dương sau này gọi là Hội Liên hiệp phụ nữ Phản đế ( chống đế quốc). Sau 1975 đã đổi tên thành Hội phụ nữ Việt Nam.

Như vậy ngày 20 tháng 10 trên nguyên tắc, không đại diện cho TOÀN THỂ PHỤ NỮ Việt Nam, vì lẽ đâu phải ai cũng chấp nhận cương lĩnh Phản đế. Đó là chưa nói rất nhiều các bạn gái, những người phụ nữ, nhất là các bà các chị ở Sài gòn ÉÉOOO BIẾT phản đế là cái cóc khô gì !

Nếu thật sự là Hội Phản đế, vậy những người phụ nữ Việt Nam chắc chắn KHÔNG ĐƯỢC ĐI MỸ, ĐI PHÁP, vì qua đó chẳng khác nào THÂN đế chứ hem PHẢN đế.

Ngày nay rất nhiều người tặng hoa tặng quà tặng lời yêu thương, nhưng không chịu tìm hiểu kỹ coi cái ngày mà mình tặng nó mang ý nghĩa tầm xàm tới mức nào, hic. 😪

Trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày tưởng niệm Hai bà Trưng vào ngày 6 tháng 2 âm lịch.

Hai Bà Trưng ở Việt Nam, ngay cả đứa con nít cũng biết, cũng cảm thấy tự hào về gương sáng đánh giặc Tàu đuổi Tô Định của hai Bà. Do đó nếu lấy ngày mùng 6 tháng 2 làm ngày Phụ nữ, mới thật sự được mọi người hưởng ứng.