Vô Tình và Im Lặng

25/09/2020
vo-ti-nh-va-im-la-ng
Có những lúc chúng ta phải im lặng và vô tình.

- Thứ nhất, đó là đối với kẻ phạm lỗi mà không biết hối hận. Một người vay bạn chục triệu sau đó giựt luôn. Vài năm sau gặp lại bạn sẽ phải làm gì? Vui cười nhào tới ôm ấp hun hít bắt tay kể lại chuyện xưa à? Nếu bạn làm được vậy, bác sĩ tâm thầm sẵn sàng ký giấy cho bạn nhập viện ngay.

Người phạm lỗi biết lỗi mà không nhận, không hối lỗi, người ấy không đáng cho xã hội lưu tâm. 

- Thứ nhì, đối với kẻ quá trái chiều với luận điểm của ta. 
Cuộc đời muôn vạn trạng, mỗi người một chí hướng. NHững người trái quan điểm với bạn họ không có tội gì. Tạo hóa cho mọi người quyền bình đẳng như nhau.
Song hai đường đi quá khác nhau, tốt nhất là im lặng, ai đi đường nấy, để không tạo nghiệp ác mỗi khi gặp gỡ.
THỏ và Hổ tuy cùng sống trong một khu rừng, nhưng chẳng thỏ nào dại cột đào hang gần hang cọp cả. 🤔

- Thứ ba, kẻ hách dịch. 
Kẻ hách dịch luôn luôn mang tâm trí mình tài hơn giỏi hơn người khác, luôn luôn tự cho mình cái quyền ra lệnh, bắt người khác phải tuân theo.
Chính vì sự kiêu ngạo đó, kẻ hách dịch không thể nào có được sự thông minh và kinh nghiệm sống. Người thông mihn chẳng bao giờ hách dịch.
Trong kinh Phật có ghi, người kiêu ngạo kiếp sau phải LÀM SÚC SINH TÁM TRĂM KIẾP mới được đầu thai làm người trở lại. 
Như vậy đối với một người sắp xuống làm con vật, bạn lắm lời với họ để làm gì ?🤔