Viết cho Người có Ô Tô đọc

25/09/2020
viet-cho-nguoi-co-o-to-doc

VIỆC NHỎ MÀ HẬU QUẢ LỚN.

Bài này Avid viết cho bạn nào có xe hơi hay xe tải lưu ý nhe.
Ở vn không như các nước, nhất là ở Sài gòn, xe hơi MUỐN QUAY ĐẦU LÀ QUAY. Điều này sẽ rất phiền phức cho bạn sau này đấy.

Giả sử một lần quay đầu xe, bạn đã làm 20 người bắt buộc phải dừng lại. Bạn làm phiền họ vô cùng. Bạn nghĩ lúc họ phải dừng lại vì bạn, họ có vui không ? 🤔

Mỗi ngày cho rằng bạn quay đầu xe 1 lần, trong 1 tháng bạn sẽ làm phiền 600 người. Một năm bạn đã làm phiền 7200 người!😮

Tất nhiên bạn nói :" Phải biết thông cảm chứ!" Vâng, họ cực chẳng đã phải thông cảm rồi! Không lẽ dựng xe lại nhào xuống gỡ nón bảo hiểm quánh bạn hay sao?

Họ có mắc mớ gì bạn không? Họ có quan hệ dây mơ rễ má gì bạn không ? Không ! Họ chỉ là người dưng nước lã, không có nợ nần gì bạn, chưa từng gây nghiệp với bạn. Vậy tại sao bạn lại làm phiền nhiều người đến thế vậy??? 

Bạn nghĩ chuyện đó bé ư? Được. Bây giờ Avid nói cho bạn nghe đây.
- Giả sử sau này...một ngày đẹp trời nào đó..Tự dưng cha hay mẹ bạn bất thần bị gì đó phải vào bệnh viện gấp. Bạn gọi xe cấp cứu. Chiếc xe đó vội vã tới. Nhưng theo quy luật Trả- Vay, chiếc xe đó phải nhường đường cho 600 người ! Hic, liệu nó còn kịp tới bệnh viện hay không bạn?

- Giả sử một ngày nào đó con bạn bị bệnh, vào phòng khám lấy phiếu, nó phải NHƯỜNG cho 600 người, nếu không muốn nói là hơn thế nữa. 

Hic, thiệt là tội nghiệp cho con bạn, cho cha mẹ bạn đấy.
Xin đừng trách sao nhân thế vô tình, cứ cản xe cấp cứu, không thương cho bạn.
Chỉ giản đơn là bạn đã LÀM PHIỀN QUÁ NHIỀU NGƯỜI DƯNG.
Vậy thôi, hehe 🤔😎🦉