UY LỰC CỦA NGHIỆP

25/09/2020
uy-lu-c-cu-a-nghie-p

UY LỰC CỦA NGHIỆP.

Nghiệp của người ta là của người ta, cho dù đó là con hay chồng vợ bạn, cũng bất biến, bạn không thể tác động vào đó được.

Con bạn nó say mê một cái nghề mà bạn biết chẳng đẻ ra được đồng nào. Bạn năn nỉ ỉ ôi, rồi nổi giận chửi mắng, giãy bày, lên án thậm chí khóc lóc van xin...rốt cục nó vẫn không chịu theo con đường mà bạn vạch sẵn cho nó. Bạn làm được gì ? Hay rốt cục chỉ biết đưa hai tay lên Trời hỏi sao Trời cao quá?

Con bạn nó say mê một con nhỏ chẳng ra gì, bắp vế thì xăm hình, đầu thì nhuộm ba nhuộm bảy. Trong khi gia đình bạn là gia đình gia giáo phép tắc, hộ đối môn đăng. Bạn cũng lại đi năn nỉ ỉ ôi rồi chửi mắng thậm chí đòi từ con...rốt cục nó vẫn dẫn con kia về nhà. Hic, bạn làm được gì ? 🤔

Cha bạn đang mạnh khỏe bỗng dưng ngã lăn đùng ra hấp hối làm bạn bỗng dưng...muốn khóc. Vài ngày sau đó cha bạn đi về với ông tổ ông tiên. Bạn làm được gì đây ?🤨

Ba ví dụ trên cho bạn biết quyền lực của Nghiệp nó mạnh như thế nào ! Người bên ngoài cố ý can dự vào nghiệp người khác, chẳng khác nào TRỨNG CHỌI VÀO ĐÁ vậy.

 

🤔🦉😎