Tướng Môi Mỏng

25/09/2020
tuo-ng-moi-mo-ng

Ta với người vốn là Dưng nước Lã, có gì phải ghét ghen lên án?
Hoàn toàn KHÔNG.
Đây chỉ theo tướng học, theo kiến thức mà xét thôi vậy. 
***
Môi quá MỎNG : Tàn nhẫn- Lạnh lùng- Dối trá.

Vấn đáp vua Diêm La

- Vừa rồi có một người chết trẻ, anh ta là con người rất tốt sao nỡ bắt anh ấy đi lúc chưa đầy 50 vậy vua DL ?
- Vì hắn có 3 thứ làm tiêu tan phúc đức nên phải bắt đi. Đó là TÀN NHẪN- LẠNH LÙNG- DỐI TRÁ.

- Vậy làm sao biết anh ấy tánh tình như vậy?
- Cứ xem đôi môi. Môi mỏng thể hiện sự bạc tình thôi. Nhưng môi quá mỏng, là người có đủ 3 khuyết điểm trên.

- Nhưng con thấy có nhiều người cũng sống rất tàn nhẫn, rất gian dối, rất lạnh lùng, sao vua DL để hắn sống lâu vậy ?
- Không phải ta muốn để sống lâu, mà là vì cái phúc cha mẹ hắn còn nên hắn hưởng thôi. Hưởng hết cũng là lúc chết. Ngoài ra còn do cái TÂM của nhà ngươi nữa.

- Ủa tâm là sao xin hỏi ?
- Người lạnh lùng, biết tánh mình xấu nên sửa dần. Người ta đem tình thương tới cho mình mà mình gạt đi là lạnh lùng. Con vật cần mình yêu thương mà mình bỏ mặc là lạnh lùng. Lạnh lùng thường đi với tàn nhẫn.

- Vậy tàn nhẫn là sao thưa Ngài?
- Khi người ta đang yêu thương mình mà mình có những hành động cử chỉ xúc phạm người ta, đó là tàn nhẫn. Làm lớn khi xử người bị tội mà không xét tới hoàn cảnh đáng thương của người ta là tàn nhẫn. Mướn thuê người chỉ vì người phạm chút tội mà trừ lương để người ta đói là tàn nhẫn.

- Còn xảo trá là gian dối phải vậy không ạ?
- Xảo trá là dùng lời xảo biện bao biện cho việc làm xấu xa của mình. Hay dùng lời nói quanh co chối tội. Hay dùng lời ngon ngọt che lấp cái bất tài của mình hòng lôi kéo thiện cảm của người khác. Hay vì mục đích khác yêu thương mà dẫn dụ người để người yêu thương mình.

- Người có ba tánh xấu trên dần dà đôi môi tự nhiên trở nên mỏnh dính gần như không có.
* Biết mình lạnh lùng, tập tánh trở nên biết nghĩ tới người ta.
* Biết mình tàn nhẫn, trở nên nhẹ nhàng tha thứ trong phép đối xử, nhất là đừng bao giờ ăn chặn tiền bạc, vì đó là đường sống của người. Cũng đừng bao giờ phũ phàng quay lưng, vì suy cho cùng có DUYÊN người ta mới thương mình vậy.
* Biết mình xảo trá, tập nghĩ trước khi nói, đừng vì xấu hổ mà che đậy, vì che đậy bắt ta phải trở nên xảo biện. Còn không yêu cứ đường mình mình đi đừng dụ dỗ người ta.

- Nếu là người xấu, biết xấu kiên rèn tánh, tự nhiên phúc dần dần tới. Núi cao kia còn tự ngã đổ được, sông kia còn tự cạn nước được, thì cái môi mỏng tự nhiên dầy lên, có gì mà không thể ???🤔

Ngược lại nếu cứ mặc cho đời sao ta để vậy, thì khó tránh được lưỡi hái của Tử thần tới gọi hồn.
🤔😎🦉