Tu theo Các vị Cổ Phật

25/09/2020
tu-theo-cac-vi-co-phat
Vài ý kiến về Pháp Luân Công và Phật giáo Nguyên Thủy.
Thật sự mình ko biết đạo Pháp Luân Công.
- Chỉ nghe rằng đạo được sư phụ Lý Hồng Chi truyền bá, sao đó mà bị Trung quốc đàn áp ( vì lẽ gì mình cũng hông biết)
- Một dạo lại nghe nói có tín đồ Pháp Luân Công giăng biểu ngữ ở quảng trường Ba đình rồi một anh cầm búa nhào vô lăng định đập quan tài của ông Hồ. Nghe nói anh này bị bắt giam và chết trong tù.
- Lại nghe nói TQ bắt bớ mổ nội tạng tù nhân Pháp Luân Công gì đó mình cũng hông rõ.
- Gần đây ở VN có vụ án ba đệ tử PLC giết người rồi đổ bê tông ở Bình phước. Tuy vậy tín đồ PLC thì nói ba người ấy không phải là đệ tử PLC.
Nếu sự việc đúng như trên, thì Pháp Luân Công có lẽ là một nhánh của Phật giáo. Vậy thì giống như Phật giáo Hòa Hảo của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ chăng ?
Hay giống như Cao đài chính nhánh ở Bến Tre với giáo chủ Huỳnh Ngọc Tương, hay chi nhánh ở Tây ninh với Hộ Pháp Phạm Công Tắc? 🤔
Riêng đạo Phật mình quy y là Phật Giáo Nguyên Thủy. Nghĩa là các vị Phật mình quy y là các vị CỔ PHẬT, có từ rất lâu trước cả đức Phật Thích Ca Mâu ni.
Tiêu biểu cho các vị Cổ Phật là hai vị :
- Tây Phương Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật.
- Đông Phương Lưu Ly Giáo chủ Dược Sư Quang Vương Phật.
Do vậy Avid hông nghe theo sư ông, sư bà, sư tử, sư tỷ, sư thầy, sư cọ nào cả nhe.
Pháp của mình là lấy từ trong kinh Phật ra, tất nhiên là các quyển kinh cổ. Làm đúng theo đó rồi được chư Phật chỉ giáo cho.
Về quyền lực của các vị Cổ Phật là vô lượng vô biên, Đức Phật Thích Ca có nói " Dầu ta có nói một kiếp này cũng không thể nào hết được những công đức của các vị Phật này".
Một điều nữa mình muốn nói là pháp tu theo Phật giáo nguyên thủy có nhiều điều rất khác với Phật giáo bây giờ, ví dụ như phải treo tràng phang ngũ sắc, thắp đèn Bồ Tát....chẳng hạn.
Vậy không có ai quản lý làm sao không phạm vào điều cấm giới ?
Đệ tử loại này làm gì cũng được, song với điều sai tự nhiên...không muốn làm, như có gì đó ngăn cản vậy. Đó là do quyền lực vô biên của đức Phật tỏa ra bảo vệ Phật tử.
Tiếc rằng không có nhiều người quy y các vị Cổ Phật, nên khó tìm được người đàm đạo.
Còn tại sao không quy y đức Thích Ca rồi đi nghe giàng kinh như đạo đa số Phật tử bây giờ,, thì đó là do cơ duyên sinh ra, mình hợp với Bồ Tát nào thì quy y Bồ Tát đó thôi.