TU ....

25/09/2020
tu

Nhiều người có căn tu kiếp trước nguyện vô chùa, kiếp này họ xuất gia là chuyện bình thường. Những vị này họ học Pháp, rèn luyện để tinh tấn, đạo hạnh càng cao.

Còn người ở ngoài vì thiếu PHÚC mà tu, rèn luyện bản thân để được tốt hơn, tich cóp công đức để nguyện ước toại thành, KHÔNG MÀNG tới hai chữ ĐẠO HẠNH đâu bạn.

Hic, đạo hạnh tinh tấn làm gì khi ước nguyện cả đời ta KHÔNG THÀNH?

Lan đi tu làm gì mà tình yêu của nàng với Điệp kiếp này không thành? Sao không bàn với Điệp về ly dị vợ để hai người được ở bên nhau như ước nguyện ? Lan chết đi rồi liệu Điệp có hạnh phúc với người vợ của mình?

Người không vô chùa mà tu, là vì họ còn ước nguyện gì đó. Họ cầu Phật trời, nguyện làm điều phúc để mong ước đạt thành, đơn giản vậy thôi.

Còn Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, Sa di, sa di ni, Bồ Tát, Tam miệu tam bồ đề,...vân vân, khi ước nguyện chưa thành, liệu ngồi trên toàn sen có AN TÂM hết buồn hết khổ chăng ?

Có người chỉ muốn làm người, vì họ CHƯA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI. Vì sao chưa được làm người ?

- Nghèo khó quá không đủ tiền sinh sống như một con người.

- Vật dụng thiếu thốn, nhà cửa không có, chưa ở được như một con người.

- Thiếu thốn tình yêu, không người yêu thương, không ai chăm sóc lo lắng, chưa có được tình yêu của con người.

- Bị tranh giành việc làm, bị kẻ ác hất cẳng chiếm việc, bị giành phần ăn, dẫn tới thiếu thốn mọi bề chứ không được công bằng như con người.

- Có tài cán mà bị áp chế, bị ăn hiếp, cô độc một mình, không ai nâng đỡ, không được dùng tài năng của mình giúp đỡ người khác, chưa làm đúng trách nhiệm một hiền nhân của xã hội.

- Bị bệnh tật đau buồn quanh năm suốt tháng, trong khi người ta mạnh khỏe, chưa sống được cuộc sống vui của con người.
...vân vân

Rất nhiều con người mong muốn được sống BÌNH THƯỜNG như bạn, có nhà, có việc làm, có lương đủ sống, mạnh khỏe, có vợ hiền...vv, họ tu bởi vì chỉ những ước nguyện đơn giản mà chân thành ấy.

Chỉ vậy thôi bạn.