THICH CHIEU NGHIA

25/09/2020
thich-chieu-nghia

Mọi việc chiếu theo nghĩa lý mà làm.

Ra đường gặp người khổ phải giúp. Khả năng tới đâu thì giúp tới đó. Thấy người té xe mình phải tới đỡ người ta dậy. tất nhiên đừng có táy máy ta chân sờ soạng lung tung với đàn bà con gái. Hay để ý cái bóp người ta mà cầm nhầm có ngày vô trại giam mất công.

Thấy người cãi lộn nếu được phải can ngăn, nếu thấy có vác dao thì ráng mà ...chạy cho lẹ nếu hem muốn lãnh mấy vết sẹo trên mặt.

Hic, lâu lâu ra đường lại phải can ngăn giải quyết hoài. Có khi bên Chợ lớn, có lúc trên chợ Tân định. Tự dưng đụng xe chửi lộn ngay mặt mình, mình không giải quyết thì ai đứng ra làm đây.

Đừng nghĩ người lạ không duyên với mình mà làm lơ. Làm vậy gọi là vô tình. Người mà có tánh vô tình gọi là "thú đội lốt người" chứ hem phải người thật.

Bạn nên biết nhiều khi người thân, cha mẹ bạn mà xảy ra chuyện lúc bạn không có nhà, cho dù bạn có thần thông như Bồ Tát cũng không giúp được gì cho cha mẹ bạn cả. Họ cũng ra đi thôi hà.

Vậy tại sao người bị hiểm nghèo hoạn nạn trước mắt bạn lại làm ngơ ? Sự hoạn nạn của người, bất kể thân hay dưng, đều là thử thách dành cho bạn. Trời muốn thử đạo nghĩa của bạn coi thế nào. Hay là bạn thuộc loại thú đội lốt người. Hay là bạn thuộc hàng "cao nhân" trượng nghĩa.

Dù gì thì gì, người càng cao thượng bao nhiêu, cuộc đời sẽ giành cho họ những phần thưởng quý giá bấy nhiêu. Những phần thưởng mà người khác không thể có được.

Thích Chiếu Nghĩa - Gặp việc nghĩa lý thì phải làm.
Đó là pháp danh mà Bồ Tát đã đặt cho Avid khi quy y Tam bảo