THÁNH THẦN - ĐI CHÙA ĐẦU NĂM

25/09/2020
tha-nh-tha-n-di-chu-a-da-u-nam

Một lưu ý lớn cho mấy bạn hay đi Đình, Miếu, Chùa đầu năm.

Những nơi thiêng liêng, nhất là Đình, Miếu, là nơi thờ các vị Thánh, Thần. Mà mỗi khi lên chức Thánh, nhất là các vị từng là tướng như Quan Công hay đức Trần Hưng Đạo, thì có rất nhiều quân binh đi theo ( người ta hay gọi là Binh gia). Bà chúa Xứ Châu Đốc, Bà Đen Tây ninh cũng vậy.

Binh gia là những người trước kia từng đi đánh trận dưới trướng của vị tướng, sau này ông tướng hiển Thánh, những quân lính nguyện khi chết đi theo hầu hạ, nên họ trở thành BINH GIA.

Có vị thì vài trăm, có vị tới vài ngàn binh gia.
Những ngày Vía, ngày rằm, các binh gia tề tựu đầy đủ ở các đình, Miếu thờ để hầu hạ Thánh. Do vậy khi bạn đi Đình, Miếu, tuyệt đối trong tâm tưởng không được suy nghĩ xằng bậy hoặc có ý khinh thường.

Các bậc Thánh sẽ không làm gì bạn, nhưng ý nghĩ của bạn các Binh gia nghe được, bạn sẽ bị TRỪNG TRỊ.
Nhẹ thì nhang đang cháy bay tàn đỏ lên tay bạn, nặng hơn thì vừa dắt xe ra khỏi Miếu bị tai nạn ngay tức thì.

Những người chơi bùa ngãi, âm binh cô hồn cứ đi theo mình, tới Đình, Miếu là cô hồn âm binh phải chạy hết khi thấy Binh gia.

Sự trừng trị của Binh gia là để cảnh báo bạn chứ không phải để lấy mạng bạn. Song nếu bạn vô thần, không tin tưởng lại có thói kiêu ngạo coi thường hay hủy báng các bậc Thần Thánh, thì...khó nói lém hehe.

Có người giàu đi chùa đình bằng xe hơi, bận đi không sao mà bận về bị tai biến mắt mũi giật ngược cả lên trời.
Chính Avid có lần đi chùa Bà, trong bụng có ý không tin, vừa thắp nhang là tàn đỏ một cụm rớt ngay xuống tay bị bỏng la oai oái, mấy ngày sau mới hết.

Lưu ý nhe các bạn.