TÂM HỒN BÌNH THẢN

25/09/2020
tam-ho-n-bi-nh-tha-n

TÂM HỒN BÌNH THẢN.

Sách tướng ghi rằng : "Giàu có lớn mà tâm hồn bình thản, phú thọ vô cương".
Người giàu có công việc nhiều không đếm xiết, làm sao tập được tâm hồn bình thản?🤔
Người nghèo lại càng khó tập hơn. Nghèo phải chạy vại kiếm sống làm sao bình thản cho được?
Người sân si không bao giờ biết bình thản. Chỉ cần nghe một lời trái khoáy, nhìn một việc không ưng ý là sân si nổi giận, nhiều khi chửi mắng văng tục. Bình thản ở đâu ra? 🤔

Không bình thản thì tiền đó, của đó, cho dù nhiều hay ít, cũng khó mà giữ được. Nó tự động ra đi chứ hem phải bạn muốn nó đi.
Không bình thản nếu giữ được tiền thì khó mà sống THỌ.

Đó là nguyên do chính khiến cho người Việt nam hiện nay chẳng mấy ai giàu lâu. Có người giàu lâu lại chết sớm, chết trong khi của cải còn nắm đầy trong tay.

Bình thản có khi là cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi. Có khi phải luyện tập mới có.
Bình thản có được nhờ Ý NIỆM CÁCH NHÌN CUỘC ĐỜI.

Một tỷ phú với ý niệm cuộc đời đưa ta nhiều cơ hội, ta có tài năng dựa vào cơ hội ấy để đi lên. Như diều to dựa vào gió lớn mà bay cao. Đến một mai khi gió hết rồi, diều cũng cam phận mà đáp xuống êm đềm.
Với ý niệm đó, nhà tỷ phú không màng tới số của cải bạc tiền mình có được, chỉ chăm chăm làm đúng công việc và trách nhiệm của mình. Không tham tiếc việc, biết nghỉ ngơi để hưởng thụ cuộc sống.
Nhà tỷ phú ấy sẽ giàu và sống thọ tới già.

Còn người bình thường cũng nên tập tâm hồn bình thản. Vì có bình thản ta không quá níu lấy cuộc sống tiền bạc, nên không sân si coi trọng bạc tiền mà có những đối xử sai lầm làm người khác khổ đau.

Bạn hãy tự so sánh một bên là Bill Gates, bên kia là Đặng Lê Nguyên Vũ chủ tịch tập đoàn Trung nguyên cà phê.
Ai có tâm hồn bình thản ? 🤔

Nếu ông Vũ tâm hồn bình thản, ông ta đã không lôi chuyện gia đình ra để làm ồn ào, xấu mặt mình chứ chẳng xấu ai.
Từ đó các bạn hãy tự kết luận xem, sự nghiệp ông Vũ sẽ CÒN LÂU không ?