Tâm Bệnh

25/09/2020
tam-be-nh

Như đã nói rất nhiều lần, tất cả bệnh tật của bạn, bệnh nặng hem nói bệnh cảm xoàng hay nổi mụn, đều có căn cốt từ TÂM của bạn. Tâm là gốc sinh ra bệnh tật.
Vì sao nói vậy?

Một người có tâm tốt, tuy hành động bên ngoài nhiều khi có vẻ xấu, do nóng nảy, do một chút kiêu căng, nhưng cái tâm tốt ấy giữ được thế quân bình cho nội tạng, nhờ đó người ta không mắc những căn bệnh hiểm nghèo hay bệnh "thời thượng" như đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường.

Vì cái tâm là gốc rễ của mọi ý nghĩ. Tâm thiên lệch, tâm xấu xa, tự dưng sinh ra ý nghĩ thiên lệch. Ý nghĩ ấy sinh ra lời nói và hành động làm đau lòng người khác, từ đó sự phản hồi lại lưu trong lục phủ ngũ tạng không thoát ra được mà gây bệnh hiểm nghèo.

Ví dụ lần trước Avid có nói, một vị Đại sư nổi tiếng vô cùng, tại sao bị bán thân bất toại, liệt một nửa người, phải đi xe lăn?
Bản thân đệ tử của ông ta chỉ biết cung cúc hầu hạ nghe theo lời Thầy, mà KHÔNG DÁM hiểu rằng ông thầy mình có TÂM BỆNH.
Tâm bệnh này sinh ra do vị Đại sư kia cái tâm không rộng mở. Sự nhỏ nhen khiến ông quan niệm rằng : "Lòng tham của con người là vô đáy !" Rồi ông đem cái ý nghĩ tư tưởng ấy truyền lại cho biết bao nhiêu Phật tử, biết bao nihêu người nghe, vô tình ông xúc phạm và gây ức oan cho những người hiền không tham lam.

Ví dụ một bà giám đốc nghe ông giảng xong, hôm sau vô công ty đuổi hết mấy nhân viên vì cho rằng họ tham lam. Mấy nhân viên đó có ngừoi hiền lành chăm chỉ, họ uất ức vì bị đuổi oan, ngẩng đầu kêu trời trời xanh không thấu !

Hic, bạn thấy cái NGHIỆP của ông Đại sư trên gây ra chưa?

Tue Vuong Minh, em nên biết một khi đã đạt trình độ Đại sư, nói chuyện cả ngàn người nghe, thì vị đó có thể nhận giáo hoá trực tiếp từ đức Phật Thích Ca Mâu ni. NHư vậy thì không có lý do gì để ông ta bị tai biến liệt nửa người cả.

Nhiều người cho rằng đó có thể là nghiệp kiếp trước kiếp này phải trả. Song trong Phật Pháp có 1 pháp gọi là GIẢI NGHIỆP. Tu theo pháp này bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu trừ, trình độ nhà Đại sư kia cao thâm, không lẽ không biết sao ?

Để hôm nào Avid sẽ nói sâu hơn về cái Tâm, một điều mà bên ngoài không ai có thể thấy được.