Sao gọi là Thời Mạt Pháp

25/09/2020
sao-goi-la-thoi-mat-phap

Sao gọi là Mạt Pháp.

Theo kinh sách khi Phật còn tại thế gọi là Chánh Pháp. Khi Phật mất đi rồi, Phật giáo truyền đi gọi là thời kỳ Tượng Pháp. Vài trăm năm sau thời kỳ Tượng Pháp là thời kỳ Mạt Pháp, tức là thời kỳ bây giờ đây.

Ai cũng biết vậy. Nhưng có điều người Phật tử không biết. Đó là thời kỳ MẠT PHÁP tùy từng đất nước mà có KHÁC NHAU.

Trước hết chúng ta nên hiểu cho đúng Mạt Pháp là gì, rồi mới tính tới chuyện bàn luận.
Mạt pháp như nhiều người vẫn lầm tưởng, đó là thời kỳ như Việt Nam bây giờ. Đâm chém nhau hàng ngày, con giết cha, mẹ giết con...vân vân. Những thứ chướng tai gai mắt đó chứng tỏ Phật giáo đã tận nên gọi là thời kỳ Mạt Pháp.

SAI RỒI.

Một đất nước mà khi ma chướng hoành hành, ác quỷ ác thần khắp nơi gieo rắc tai ương, người mang nhiều thú tính, thì lúc đó chính là lúc Phật gửi con mình xuống rất nhiều để phổ độ chúng sinh, tránh khỏi vòng tay của quỷ dữ, thoát khỏi trầm luân. Như vậy sinh ra cuộc chiến giữa cái THIỆN - ÁC . Đó là thời kỳ TƯỢNG PHÁP, không phải Mạt pháp. Là thời kỳ mà đất nước Việt Nam đang trải qua.

Nhưng ở các nước tiên tiến, những đất nước có những người dân có học thức. Chính phủ biết lo cho dân, để dành Ngân quỹ nhiều mà lo cho người nghèo, lo cho sinh viên giỏi không có tiền học hành, rồi còn đem tiền ấy tài trợ cho các tài năng trong xã hội. Các ngành nghề đều được khuyến khích, lại tránh xa các ngành có hại cho môi trường như săn bắt thủy hải sản, lập nhà máy thủy điện, khai thác mỏ...vv, những ngành nghề tuy đem lợi ích trước mắt nhưng làm hại đất đai con cháu sau này.

Những xã hội tiên tiến như vậy, chư vị Bồ Tát đâu cần phải xuống để giúp người nghèo nâng đỡ người hoạn nạn? Một khi con người biết yêu thương nhau, ngân quỹ Chính phủ không tham nhũng, có đầy đủ lương thực, tiền bạc để cứu trợ cho dân, thì Bồ Tát cử con mình xuống làm chi nữa? Một khi mọi người đều có trình độ tri thức, biết yêu người, biết giúp đỡ người, biết tôn trọng mọi người, thì Bồ Tát xuống dạy bảo ai bây giờ?
Cho nên lúc đó, xã hội đó mới gọi là thời kỳ MẠT PHÁP.

Các bạn hãy nhìn qua Mỹ hay Đức chẳng hạn. Hic, có được mấy ngôi chùa? Mấy Phật tử? Trình độ Giáo dục tiên tiến của người ta thừa để đào tạo ra những người có ích cho xã hội, chứ không phải đào tạo ra lũ ăn bám sâu dân mọt nước, lũ cướp của giết người như Việt Nam đâu bạn.

Tóm lại, Mạt Pháp mà Phật Thích Ca đã nói, chính là thời kỳ con người đã tự lo được cho mình, Chính phủ do con người tạo ra tự nuôi được dân mình, dạy được dân mình.

Còn bằng không, như một Việt Nam hiện tại, vẫn còn trong thời kỳ TƯỢNG PHÁP đấy bạn ơi.