Phúc Đức Lộ ra ở sự Chậm Rãi

25/09/2020
phu-c-du-c-lo-ra-o-su-cha-m-ra-i

Phúc lộ ra bên ngoài ở sự chậm rãi.

Có những người rất giàu mà Avid không ưa họ chút nào. Song mình phải nể trọng họ ở cái tác phong chậm rãi và thư thái. Đó là vì phúc đức của họ quá lớn, nên mới có được cái tác phong như vậy.

Nhìn ra đường sẽ thấy vô số thiên hạ vội vã. Càng vội vã bao nhiêu chứng tỏ bạn càng KÉM PHÚC bấy nhiêu.

Trừ phi bạn bị chuyện gì cần gấp không thể trì hoãn. Còn lại.

Vội vã chạy xe gây tai nạn. Mình bị thương tật, hoặc gây hại cho người khác, sao gọi là người có phúc ?

Vội vã nóng nảy quyết định hồ đồ, vu oan cho người rồi bị quả báo tai vạ tới bản thân mình, sao gọi là người có phúc ?

Vội vã quyết định một vấn đề tiền bạc, để rồi sau đó mua bán lỗ lã, mua hàng hư hỏng, thiệt hại tiền bạc rất nhiều mà chẳng được gì, sao gọi là người có phúc?

Vội vã trong hôn nhân, lấy bừa lấy đại, để rồi sau đó hoặc cãi vã hoặc chì chiết nhục mạ làm tổn thương nhau nhiều hơn yêu thương, sao gọi là người có phúc ?

Người đã vô phúc, làm sao gặp được người có phúc mà giao hảo lâu dài? Đó chỉ mới nói về làm ăn buôn bán còn không được, huống chi là quan hệ yêu đương chồng vợ ! Giả sử chồng có phúc báo, vợ lại vô phúc, làm sao chung sống chung hưởng phúc đây ? 🤔

Nói vào chuyện thực tế : Mấy anh dưới tỉnh lên khỏi nói, chứ mấy cô từ tỉnh lên, cô nào cũng mặt đẹp xinh tóc vàng tóc nâu, mà chạy xe như giặc Hà tiên. 
Cá tính vội vã như thế, làm sao ổn định lâu dài về việc làm sự nghiệp? Cô nào không muốn có chồng Sài gòn giàu sang học thức, nhưng hạng đắc phúc như thế làm sao phù hợp được với các cô ? Chẳng khác nào đem chậu bạc đựng cát sông, làm sao dùng đựng mãi cho lâu bền ?

Nói như vậy để mọi người biết, như cái câu tục ngữ :" Muốn mặc áo người sang phải có tướng sang trọng cái đã".
Phúc là do luyện rèn chăm chút tạo ra mới có được. Nay cứ chăm chăm làm ăn, hà tiện từng xu, rốt cục đem tiền ấy nướng hết cho nhà trọ, cho ăn uống, cho du lịch, tới tháng phải xòe tay xin ba xin mẹ. 
Tiền không có, phúc cũng không. Chưa gặp hạng trai ăn chơi ba que xỏ lá tình một đêm là mừng lắm rồi.