Nhớ em

25/09/2020
nho-em

Người yêu à, Em đang trốn ở đâu
Không đến mau...Anh sắp già rồi đấy
Tuổi thanh xuân trôi vù vù như vậy
Anh một mình Em không thấy thương sao?

Người yêu à, trong mỗi giấc chiêm bao
Bóng hình nào còn khiến Em thao thức
Đừng mơ nữa, Anh mới là đời thực
Chưa tìm Anh còn đợi đến lúc nào...