Người Đa Văn

25/09/2020
nguo-i-da-van

Đêm đêm nằm nghĩ mà coi
Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng.

Hay chữ đây không phải là mồm miệng dẻo đeo như tấu hài trên sân khấu.
Hay chữ ở đây không phải là miệng lưỡi gian ngoa thâm hiểm "Khẩu Phật tâm xà".
Hay chữ ở đây không phải là nói láo nói ngọt khéo xu nịnh, dùng lời đường mật để gạt tình gạt tiền người khác.

Trong kinh phật có ghi hay chữ còn gọi là ĐA VĂN. 
Hay chữ là dùng trí tuệ để soi rọi đường đi cách sống.
Như vậy để có đường đi đúng, cách nghĩ đúng, người ta phải KHAI MỞ trí tuệ. Vì trí tuệ càng cao thì con đường càng rõ ràng. Giống như người đi ban đêm nhưng con đường sáng rực đèn vậy.

Vì sao lấy chồng đa văn?

- Một là do ngừoi phụ nữ đa phần muốn thủ tiền vào trong người để lo cho gia đình. Điều đó không sai nhưng nếu không được chồng chỉ bảo, điều ấy có thể dẫn tới sự vô tình thấy ngừoi chết mà không cứu, gieo cái nhân tai hại về sau con cái lãnh đủ, mà chính mình cứ tưởng bo bo ky cỏm để dành cho con cái là tốt đẹp.

Hic, chồng ngu bà cố luôn, chỉ biết nhậu lấy gì mà chỉ bảo ?🤔

- Hai là nếu vận tốt tới gia đình được một số tiền lớn, người chồng đa văn biết lý luận để dùng tiền ấy hợp lý, không tham lam giữ riêng cho mình, thấy cần là đem giúp đỡ.

Những người chồng không đa văn, dù giàu có vẫn không hiểu được cái sự giúp đỡ là "đỡ nạn tai cho mình"
Không biết thì làm sao mà chỉ cho vợ được ?
Bởi thế nhiều người hốt bạc vào như núi rồi bị tai nạn gãy chân gãy tay đui mắt là vậy.

- Ba là chồng đa văn biết chỗ nào cần nói nơi nào cần im lặng. Thế nên vợ nghe theo mà không gây ra sự cãi vã chửi mắng nhau không đáng có.
Phụ nữ khi không được khuyên bảo, thường hay bốc đồng chửi mắng nhau om sòm, không biết kiêng nể gây ra khẩu thiệt, sứt mẻ tình cảm rất nhiều.

Bởi thế mới có hai câu ca dao trên. Chính là lời nói của một người đàn bà tốt số, lấy được người chồng học cao lại đa văn.

Avid nói tốt số là bởi vì nếu bạn không có phúc đức, cho dù thấy trước mắt người đàn ông tốt, bạn cũng khó mà tiến tới cho được. Vì bản thân bạn không tốt, nếu Tam giới cho bạn lấy được một ngừoi chồng hiền, hóa ra đưa cho bạn một đối tượng để bạn sai bảo, chửi mắng, nặng nhẹ, bắt làm lao công à? Đâu có thánh thần nào chấp nhận chuyện ấy bạn !!! 🤔

Hiểu hơm