Nếu không thấy hạnh phúc

25/09/2020
ne-u-khong-tha-y-ha-nh-phu-c

Nếu không thấy hạnh phúc
Đừng vội vã đi tìm
Cứ bình thản lặng im
Thì sẽ gặp đúng lúc

Nếu dõi mắt nhìn xa
Khó thấy được sự thật
Cuộc sống luôn tất bật
Quên hạnh phúc trong ta

Nếu cứ mãi buồn bực
Không thể có yên vui
Hạnh phúc sẽ chôn vùi
Mọi việc thêm phiền phức

Nếu buông xả nhẹ nhàng
Những điều không như ý
Dù đường xa vạn lý
Cũng hạnh phúc thênh thang

Nếu tham lam gian xảo
Đời sống khó được yên
Hạnh phúc tan biến liền
Tiếp theo là quả báo

Nếu sống vì mọi người
Tâm hồn luôn tốt đẹp
Xử sự không nhỏ hẹp
Hạnh phúc luôn mỉm cười

Nếu biết cách thực hiện
Mãi tốt đẹp thanh cao
Không bỏ việc lành nào
Hạnh phúc luôn hiện diện.