Mẹ dạy con gái

25/09/2020
me-da-y-con-ga-i

Mẹ hiền dạy con gái.

Thấy người hung dữ mà nhào đầu vào, đừng trách sao mình bị đánh .

Thấy người có máu đỏ đen mà nhào đầu vào, đừng trách sao này mình ở gầm cầu.

Thấy người ham nhậu nhẹt rượu thịt mà nhào đầu vào, đừng trách sau này mình cúng nó trên bàn thờ.

Thấy người mê đắm gái gú, miệng lưỡi ngọt ngon mà nhào đầu vào, đừng trách sau này bị bỏ rơi.

Thấy người giàu có mà nhào đầu vào, đừng trách sau này làm oshin cho người ta.

Thấy người hay ghen tuông mà nhào đầu vào, đừng trách sau này mất hết bạn bè.

Thấy người tốt tướng bụng to đầu hói mà nhào đầu vào, đừng trách sau này vợ chồng ngủ chung như hai bạn gái.

Thấy người quyền chức mà nhào đầu vào, đừng trách sau này nó nuôi thêm mấy bà vợ nhí.

Tất cả đều do các cô chọn lựa, đừng trách sao Trời bạc đãi mình.

hehe🤔🤣😂🙄😏