Lòng Tham

25/09/2020
lo-ng-tham

Một lần có hai em bé gái bán vé số đi ngang. Avid cho mỗi đứa một số tiền. Bé đầu nhận tiền rồi đi. Bé thứ hai vài hôm sau lại ghé. Rồi lại ghé. Lại ghé nữa.

Rõ ràng bé gái đầu KHÔNG THAM LAM. Nó biết được thân phận nghèo, hiểu được số tiền người ta cho là thương hại, nên vẫn chăm chỉ bán vé số.
Ngược lại bé thứ hai có lòng tham. Đối với nó, bán nhiều tờ vé số mới có được một số tiền bằng với số tiền Avid cho, nên nó cứ bám vào người cho tiền để ăn xin lòng thương hại.

Hai ví dụ trên cho ta thấy thật sự có người THAM và có người KHÔNG THAM. Nếu bạn vu cho mọi người đều có lòng tham, hóa ra bạn đang CHẤP NGÃ đấy. Nếu bạn khinh khi và vu oan cho người không tham, thì bạn đang tạo một nghiệp chẳng lành chút nào.

Hãy nhìn một con mèo hoang. Nó đói quá mò mẫm tới gần bà bán thịt, ngoạm lấy một khúc xương rồi lẩn vào một góc để ăn. Ăn xong nó chui ngay vào một cái hốc đầy những thùng giấy bỏ để ngủ. Mèo kia không tham ăn. Nó chỉ ăn vừa đủ để chống lại cái đói, rồi sau đó yên bụng mà ngủ để cho qua cái kiếp nhọc nhằn này.

Con người khổ cũng thế. Họ chỉ cần một ổ bánh mì cho qua cơn đói. Không phải ai cũng tham lam đâu bạn. 
Ngược lại, những người Trời cho làm được nhiều tiền lại mới có lòng tham vô hạn. Vì trong tâm tư họ, luôn luôn muốn "Tiền phải đẻ ra tiền".
Chỉ một khi nào bị Trời trừng phạt, bị gãy một cánh tay, một cái chân, hay bị đột quỵ miệng méo liệt nửa người, họ mới ăn năn sám hối, hiểu được mình đã tham lam quá chừng.