Làm Thầy rất khó, Chi bằng buông bỏ những đứa trò Hèn

25/09/2020
lam-thay-rat-kho-chi-bang-buong-bo-nhung-dua-tro-hen

Nghe nói Daklak chấm dứt hợp đồng hàng trăm giáo viên.
Đâu phải chỉ ở Daklak. Chuyện chấm dứt hợp đồng ở đâu cũng có.
Giáo viên dưới chế độ này chẳng khác gì cái máy. Hồi còn trong trường Đại học, người ta dạy gì nghe nấy. Bước lên bục giảng người ta yêu cầu dạy gì, trong sách có gì giảng nấy. Giảng khác bị kiểm điểm. Riết rồi giáo viên trở nên mù tịt, ngu ngơ. Con ngựa bị bịt mắt phải đi theo những lối mòn. Tới khi mở hai cái miếng che mắt ra, con ngựa đã MÙ. Vì đâu cần mắt cũng chạy phom phom trên đường như ai.

Giáo viên có khác gì những con ngựa ấy. Mình chỉ cần đọc vanh vách trong giáo trình cho học trò chép, thêm vài bài tập như thêm chút mắm muối vào nồi canh. Ok, thế là xong. Đủ để khai trí cho một thế hệ khù khờ ngốc ngếch. Nhiều khi giáo viên còn phải ngồi ráng đợi cho chuông reo để thoát nạn. Để mau đi ngửa tay lãnh tiền của Nhà nước. Nhà nước buộc họ làm cái máy, rồi trả tiền cho công sức của những cái máy chép bài đọc bài.

Đã gọi là cái máy thì người ta "sản xuất hàng loạt". Bởi thế nếu không thải cái máy này ra, thì làm sao mua máy mới để "cải tổ cải tiến quy trình công nghệ"?

Cho nên một khi đã khoác lên mình cái dòng chữ "Giáo viên xhcn", thì phải hiểu rằng mình là một món đồ không được tự chủ. Tùy người chủ thương thì dùng, chủ ghét thì vất vậy thôi.

Tất nhiên trong đám ngựa mù đó không có Cú vọ này. Avid không đời nào phụng sự kiểu cái máy. Học trò càng không thể là những con vẹt. Ta dạy người chứ không dạy thú. Muốn dạy thú vô rạp xiếc mà dạy. Học trò Avid đứa ngu luôn có giá trị hơn đứa hèn. Ngu mà chịu suy nghĩ rồi sẽ thông minh ra. Còn hèn là hèn cả đời. Cam phận chịu cúi lòn, không muốn học hành phát triển, muốn đi dưới háng thiên hạ chăng? Thầy có lương tâm nào lại để cho học trò mình sau này lớn lên luồn dưới háng thiên hạ? Bởi vậy thấy học trò nào kém chí khí, phải từ giã nó thôi.
Vì cái thứ chịu sống hèn tất phải làm chuyện độc ác. Không xuống tay làm sao có tiền nhiều ? Càng hèn bao nhiêu càng vô lương tâm bấy nhiêu. Càng vô lương tâm, quả báo sau này bị càng nặng bấy nhiêu. Học trò như thế, chịu đi vào con đường xấu xa như thế, thủ hỏi dạy chi cho tốn nước dãi?a