LÀM NGƯỜI

25/09/2020
la-m-nguo-i

Trong thế giới hữu hình, con người là vật có giá trị cao nhất.
Không thể đem đồ vật nhà cửa xe cộ ra đem so sánh với con người. Vì con người mới là ông chủ đã tạo ra chúng.

Lấy một ví dụ. Con bạn bị bệnh thập tử nhất sinh, cần một số tiền lớn để trị bệnh. Không lẽ bạn không đem bán chiếc bình cổ đắt giá bạn đã từng nâng niu như nâng trứng ?

Nếu bạn bằng lòng đem bán, không phải là bạn đã quý sinh mạng con bạn hơn chiếc bình cổ ấy sao?

Nếu bạn biết quý sinh mạng của con mình, tại sao bạn lại coi thường sinh mạng của người khác?

Đọc "Những kẻ khốn cùng", ông mục sư biết thằng ăn cướp lấy cặp chân đèn bằng bạc quý giá của nhà thờ, ông vẫn an nhiên để cho hắn đi mất. Bởi vì trong thâm tâm ông, tên cướp kia cho dù có hung dữ sai trái thế nào, hắn vẫn được Thượng đế ban cho hai chữ "Con người", tức là không món đồ vật nào có thể ngang bằng hắn được.

Bởi thế, đức Giáo Hoàng hay hôn chân những người nghèo. Họ nghèo nhưng họ là con người bạn ạ.

Trong Tam giới, Thánh thần, Ma quỷ, và cõi người, đều coi trong con người hơn tài vật. Nên người nào coi người là quan trọng hơn hết thảy, không nhất thiết là Phật tử, cũng sẽ được Tam giới phù hộ.

Có câu " Đức trọng quỷ thần kinh" là vậy.

Sở dĩ Avid không ưa những người Việt giàu có, là vì Avid đã gặp rất nhiều người có của, coi trọng tài vật của cải hơn con người. Họ không biết rằng những tư tưởng ấy, hành động ấy luôn bị người khác ghét. Không những thế ma quỷ và thánh thần cũng không giúp họ.

Người mà không được ai giúp, khi hoạn nạn dễ chết lắm bạn.
🤔🦉😎