KIẾP TU - KIẾP NGƯỜI

25/09/2020
kie-p-tu-kie-p-nguo-i

Người mượn nợ không biết làm sao mà tu ? 🤔

Ví dụ kiếp trước mình vay nợ khôgn trả, kiếp này nhờ công đức tu hành, làm nhiều việc thiện, cầu xin giải oan kiết, nghiệp nợ kia hết được.
Song kiếp này lại vay nợ nhiều quá hem biết sao mà trả?

Bán thiếu vài gram thịt, trả thiếu vài ngàn, chục ngàn, còn trả được.
Giựt sợi dây chuyền năm mười triệu, còn khả dĩ trả được.

Vay nợ như công ty nhà đất, lấy tiền người ta vài chục tỷ, rồi bỏ không xây nhà giao cho người ta. Nợ nặng quá.
Hoặc huy động vốn chơi hụi vài tỷ. Rồi bán nhà trốn mất.
Hoặc lập công ty giả xuất khẩu lao động, chiếm dụng mỗi người vài chục triệu. Sau đó bỏ trốn.
Nặng nhất là quan tham nhũng. Tiền thuế dân đóng góp là để xây nhà xây đường xây trường cho dân, nay tìm cách chiếm dụng hàng ngàn tỷ.

Khi bạn thiếu nợ xã hội quá nhiều như vậy, khi sự tính toán kiếp sau cho dù làm người bạn cũng không trả cho hết, thì không cần phải coi bói coi sách gi, cũng phán ngay được người đó kiếp sau chắc chắn xuống địa ngục để chịu hình phạt.

Chịu những hình phạt nặng nề nhất, rồi phải đầu thai lên làm trâu chó, để trả nợ cho những người mình đã vay quá nhiều. Cho họ đánh họ chửi, họ giết chết cũng được. Chết đi sống lại trong kiếp chó ấy vài trăm lần, tùy theo số tiền mình đã tham lam chiếm hữu, rồi sau đó mới được làm NGƯỜI.

Khi lên làm người, lại phải làm đầy tớ, bán vé số, làm nghề thấp kém, con ở cho người ta sai vặt, bị la rầy suốt ngày, chủ mình chính là những người mình đã mượn nợ ít. Khi hết nợ rồi chủ tất đuổi mình đi chứ không giữ lại làm gì.

Đó là quá trình của một người chủ hụi, một Giám đốc công ty LỪA, hay một ông quan tham nhũng.

Cõi Phật dành cho người luôn nâng cao tri thức, dành cho người luôn biết yêu thương, chứ không dành cho kẻ chuyên đi lường gạt tiền bạc, tán tận lương tâm nhé bạn, cho dù kẻ đó là tỷ phú hay giàu sang đến thế mấy.

Suy ngẫm cho kỹ rồi hẵng TU.
🤔😎🦉