Học Cách Cho Đi

25/09/2020
hoc-cach-cho-di

Người giàu hãy học CHO ĐI

Bạn có cây đàn cũ. Bạn hay con bạn không học đàn bỏ xó. Bán thì đối với bạn nó chẳng bao nhiêu. CHO ĐI bạn.

Bạn có cái quạt cũ hồi còn ở nhà nhỏ. Nay qua nhà mới bạn xài máy lạnh chứ nào xài quạt làm chi. CHO ĐI bạn.

Bạn có mớ đồ chơi cũ. Hồi nhỏ con bạn chơi bây giờ nó lớn rồi bỏ. CHO ĐI bạn.

Những gì bạn không xài nữa : Áo quần, đồ đạc, xe cộ...vv.
Nếu bạn nghèo, hãy bán để kiếm chút tiền sinh sống.

Nếu bạn đã quá dư dả, chút tiền bán ấy chẳng ăn nhằm gì : CHO ĐI bạn.

Sự cho đi, phúc lại về. Bồ Tát luôn khuyên Phật tử làm điều này.
Bạn vô thần, bạn không tin vào Bồ Tát cũng được. Nhưng hãy CHO ĐI một lần. Hai lần. Ba lần...

Rồi bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của việc cho đi.

Vì ngoài kia thế gian còn rất nhiều người nghèo khó. Đối với bạn một món vật chẳng có nghĩa gì. Nhưng đối với họ, con cái họ, có thể là cả một giấc mơ.

Cho người dưng không quen không biết...
...
..thì những người tuy khôgn quen không biết sẽ thương bạn, giúp bạn một cách diệu kỳ.

Hãy tin Avid
dù chỉ một lần