Hạnh Bố Thí

25/09/2020
ha-nh-bo-thi

HẠNH BỐ THÍ LÀ GÌ

Bạn đừng nghĩ rằng ai cũng bố thí được. Tại vì tâm họ không muốn mà thôi.
Nghĩ như vậy chỉ đúng có một nửa. 
Người không có Hạnh bố Thí thì công việc bố thí không đâu vào đâu cả.

Chữ Hạnh có nghĩa là đạo hạnh, trong giáo dục gọi là hạnh kiểm. Người có đạo đức cao mới có được hạnh Bố Thí. Nghĩa là có cái tâm thật lòng thương xót người hoạn nạn, từ đó dẫn đến hành động đem cho.

Rất nhiều người không có tâm ấy nhưng vẫn bố thí được như thường.
- Vì bắt chước bạn bè, thấy người ta bố thí mình "ăn theo".
- Vì bị bệnh hay tai nạn, sợ chết quá mà bố thí cho qua khỏi tai nạn bệnh tật.
- Vì đồ đạc của cải vất đi thì uổng nên đem cho y như đem vất thùng rác vậy.
- Vì ham đi chơi du lịch nên đu theo xe làm từ thiện để du lịch khỏi tốn tiền.

Vậy người bố thí mà không có Hạnh bố thí thì sao ?

Của cải coi như đổ sông đổ biển. Đại gia bỏ tiền xây cầu mà không có hạnh bố thí, cây cầu đó đi được chừng vài năm là xi măng nứt, móng sụt. Xây nhà bố thí thì vài năm ngôi nhà lún, tường nứt, nóc thủng, nước ngập.

Cho trẻ tập vở, nó xé ra làm tàu thuyến máy bay. Cho áo quần, người ta quăng xuống ao hay làm nùi giẻ chà chưn. Cho mì gói, ăn phân nửa còn phân nửa quăng cho gà nó mổ. Cho nước tương, người ta đem đổ hết nước tương lấy chai bán ve chai.

Hic, rất nhiều các đại gia giàu có, các tổ chức quận huyện thi nhau làm từ thiện. Mà đi sâu vào thực tế thì hỡi ôi nó như Avid viết ở trên vậy.

Vì ngừoi cho không có Hạnh Bố Thí.

Trong Phật giáo, người có Hạnh Bố thí sẽ tạo rất nhiều công đức cho bản thân. Công đức ấy làm thay đổi vận mệnh của bạn. Bạn nên biết vận mệnh do Trời sắp đặt, nay người muốn thay đổi là không thể được.
Trừ người có Hạnh Bố Thí.

Người Phật tử rèn luyện phẩm hạnh, sẽ được Bồ Tát khiến xui người ta đến xin mình khi họ thiếu thốn. Lại khiến xui cho mình Bố Thí vì đó là lời khuyên của đức Phật dành cho các đệ tử.