Dương Khí và Âm Khí

25/09/2020
duong-khi-va-am-khi

Dương khí và âm khí

Dương khí phương Tây gọi là “Năng lượng tích cực”, còn âm khí gọi là “Năng lượng tiêu cực”

Dương khí âm khí thường sinh ra từ cái tâm.
Người có bệnh mà tâm tốt thì bệnh ấy mau lành. Người có bệnh mà tâm hại thì bệnh càng nặng thêm hoặc ray rứt hoài không khỏi.

Làm nhiều việc thiện nguyện, giúp người này, đỡ người kia, hành động xuất phát từ tâm thương người ( từ bi), do đó sinh ra nhiều dương khí. 
Làm việc xấu, suy nghĩ xấu cho người, mọi thứ luôn nghĩ tới mình trên hết, tâm xấu ấy sinh ra âm khí.

Dương khí thịnh thì mọi việc hanh thông. Âm khí thịnh bệnh tật hay bị nạn tai hoài.

Đó là lý do tại sao tới những năm tuổi, hay Tam tai, người ta khuyên bạn phải ăn chay đi chùa làm phúc là vậy. Để cho âm khí trên mặt bạn bớt đi, tránh được nhiều tai họa.

Người cho vay tiền mà dương khí thịnh, không đòi người ta cũng đem tiền tới trả. Người cho vay mà âm khí nhiều, cho dù tới nhà đòi ngừoi ta cũng trốn mất, có mắng chửi cũng vô ich mà thôi.

Người trong công việc làm luôn bị rắc rối, đó là do thời vận đang kém, lại không biết làm phúc để xua đi âm khí, khiến nó cứ quấn quit mà cho bạn bị xui xẻo hoài.

Người chưa chồng mà tâm không thoát, suy nghĩ còn cá nhân vụ lợi, âm khí triền miên trên mặt, chết phải nằm một mình không ai cúng bái.

Lá bưởi, xông hơi cũng át được phần nào âm khí nhưng chỉ 24 giờ sau đâu lại hoàn đó.

Đeo bùa chơi ngải có thể cản được âm khí một thời gian, nhưng sau đó bùa ngãi sẽ yếu đi, âm khí nó ào vô bạn còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

Túm lại người dương khí thịnh, mọi việc thành công. Người âm khí vây quanh, mọi việc tỏa bại.