Được và Mất

25/09/2020
duo-c-va-ma-t

Tần Bá Phu đi gặp Hư Tử coi bói. Hư Tử coi xong rồi phán :
- Mười năm nữa ông trở thành đại phú giàu nhất vùng.
- Hai mươi lăm năm nữa ông chết đói.

Bá Phu bật cười :
- Trời, ông coi tôi trở thành đại gia rồi làm sao chết đói được ?
Hư Tử vuốt râu :
- Tôi chỉ căn cứ theo tướng cách ông mà nói. Miệng ông có hắc khí chạy vào, đó là tướng sau này chết đói.

Bá Phu trở về trong bụng không tin lời thầy tướng cho lắm.
Mười năm sau...nhân cơ hội dân bị bão lụt lúa gạo lên giá, Bá Phu bán hết kho lúa gạo rồi cứ nhập thêm hoài, chẳng bao lâu trở thành đại hào phú, nhà cửa rộng mênh mông, giàu sang nhất vùng. Có nhiều tiền rồi ông cho xây nhiều kho đụn chứa lúa chung quanh nhà.

Tiếp mười lăm năm sau đó, một hôm đang ngủ bỗng có hỏa hoạn. Lúa thóc bị cháy bắt lửa rất nhanh, lan sang hết mấy kho lúa. Bá Phu chỉ kịp choàng tỉnh dắt díu vợ con chạy ra khỏi nhà thật nhanh nên thoát chết.
Từ đó của cải tiêu tan, sự nghiệp không còn, ông qua đời trong cảnh bần hàn y như lời Hư Tử đã tiên đoán.

Kết luận : Trời CHO BẠN ĐƯỢC thì ông ta LẤY LẠI ĐƯỢC.

Còn bạn thì sao ?