Dạy Con

25/09/2020
da-y-con

Một yếu tố quan trọng vô cùng nó ảnh hưởng cả cuộc đời con bạn sau này, mà bạn cũng như con bạn không hề biết.

Con bạn cho dù học cao, thông minh.
Cho dù bạn gởi nó qua Mỹ qua Tây.
Cho dù nó học lên Tiến sĩ hay Bác sĩ
Mà thiếu đức tính này, coi như bỏ cả cuộc đời. Đi làm đâu bị đuổi đó. Làm gì sai đó. Tính gì thất bại đó.

Đức tính này tại sao quan trọng vậy? Nguyên nhân sâu xa của nó là gì ? Thật ra Avid... hông biết.
Chỉ biết rằng tầm quan trọng của nó ngang ngửa với lòng Hiếu đạo.

Đó là SỰ TÔN KÍNH NGƯỜI GIÀ.
Bất kỳ người già nào, ngoài đường, bán vé số, ngủ hàng lang, nghèo khó...vv, tất cả đều phải được kính trọng.

Bởi vậy ngày xưa Ba Má hay dạy, gặp người lớn phải khoanh tay chào, cúi đầu xuống. Cũng là do đó.

Con bạn Avid hông biết tánh tình, không biết gia cảnh thế nào, chỉ cần nhìn cách nó đối xử với người già hỗn láo hoặc làm ngơ, hạ bút một câu " Suốt đời không ngóc đầu lên nổi".

Mà bây giờ đi ngoài đường bạn thấy có đứa trẻ nào biết trọng người già hem ? 🤔

Đó là do người lớn không dạy chúng. Đó là do bạn không dạy con bạn từ lúc nhỏ đấy.
Bạn mà hông dạy, tốn bao nhiêu tiền cho nó ăn học cũng vô ích. Đổ sông đổ biển cả.

Ai hông tin, cứ nhìn vào cuộc đời của con bạn sau này sẽ biết thôi.