Cỏ Tình Yêu.

25/09/2020
co-ti-nh-yeu

Loại cỏ này ở nhà chưa bao giờ có hơn 50 năm nay. Tây gọi nó là "Cỏ tình yêu" ( Love grass)
Ban đầu trên sân thượng, không biết cơ duyên nào tự nhiên hạt cỏ nó rơi vô chậu, rồi lên cái cây bé tí ti chỉ bằng cây tăm nhang. Rồi từ từ thành 1 bụi.
Thấy đẹp nên Avid bứng xuống trồng trong chậu như hình. Nó bung xòe ra rất đẹp.
Bà chị nghe người khác đàm tiếu : Trước nhà trồng cỏ không nên vì nhìn hoang tàn lắm. Lại lúc Má mất, nên cũng buồn mà nhỏ hết bụi kia đi, trồng cây khác.
...
Hơn nửa năm trôi qua...Bây giờ trên sân thượng lại ra một túm cỏ bé tí ti. Lại được đem xuống trồng trong chậu. Lần này sẽ không vứt bỏ nữa. 

Ngẫm đi nghĩ lại, chỉ là 1 câyc ỏ còn có duyên với mình mà quay lại, thì cái duyên trên đời thật sự là có. 
Nói vậy có người bảo :" Cỏ dại mà thiếu gì, đâu cũng mọc, sao gọi là duyên?"
Là duyên đấy bạn ạ. Vì trên sân thượng chẳng có loại cỏ nào mọc, chỉ duy nhất có thứ này thôi.

Còn nếu bạn về quê nhất là miền Đông, cứ đi lùng sẽ không tìm được loại cỏ này. Nó không có mọc đại trà đâu bạn.

Lại nghĩ, giữa người và vật mà còn có duyên, thì người với người, cái duyên ấy còn rõ rệt tới mức nào?
Cái duyên ở chỗ cho dù đối xử với nhau tàn tệ, vứt đi, gần như tuyệt tình, duyên vẫn âm thầm ở lại, để chờ một ngày phát triển sinh sôi. Đã là duyên thì không chết được. Nó là một điều gì đó tuyệt vời mà Tạo hóa dành cho con người.

Bởi thế, con người nên hiểu chữ duyên mà nhìn lại cách đối xử của mình với mọi người. Đừng tệ bạc, đừng đuổi xua. Đừng nặng nhẹ. Vì duyên kia đi không được, mà ở lại đau khổ muôn phần. Như thế tự ta gây ra muôn ngàn nghiệp ác, làm sao về già được thiện chung đây ? 🤔