Chút suy tư cuối cùng

25/09/2020
chut-suy-tu-cuoi-cung

Có những ngày,chỉ muốn lao đi
Như một kẻ điên
Nổi loạn!

Lòng người thì đa đoan
Bể đau thì vô hạn
Cố bơi mà đuối sức quá rồi...

Người thân của tôi ơi
Tự mình mà mạnh mẽ
Dù có muốn gục đầu xuống thì cũng cố xốc lại tim,
Mà mạnh mẽ
Yêu thương là tự biết lo cho mình..

Lâu rồi,
Ta chọn cách câm nín,lặng thinh
Người đem cái phởn phơ bề ngoài của ta để bì tị,để tự hào,hay làm gì ta cũng không biết nữa
Ta thương người,người trao cho ta toàn là vết cứa
Hoắm sâu..

Ta sống cho người,
Đã bao giờ người nghĩ ta cũng biết đau
Xin đừng tìm ta vì ta cũng đang bế tắc. 
Như người...