Chân Như.... Miên Man

25/09/2020
chan-nhu-mien-man

MIÊN MAN

Chỉ là một chiếc lá rơi 
Bỗng dưng cảm giác chơi vơi giữa dòng
Tâm tư như thể đi rong
Gió đùa ký ức, cõi lòng tái tê

Đời như vở kịch ... vai hề
Môi cười , miệng nói ... lệ tràn khóe mi
Cũng là một kiếp Tường Vy
“Cớ sao lại chết từ khi đâm chồi”

Bao lần tự hỏi rồi thôi
Bởi do duyên mỏng...? xẽ đôi chữ tình 
Chỉ là bóng .... không là hình 
Dệt thêu mộng ảo ., khiến mình cô đơn

Tương tư ôm khối băng sơn
Giận người năm ấy .... dỗi hờn trăng sao
Cho nhau kỷ niệm hanh hao 
Để nay ngồi vẽ cảnh vào liêu trai

Thơ tình ướp với men cay
Dặm thêm vị đắng, vần say.... nát từ
Nếu đừng mua chữ giá như
Thì ta đâu có thiên thu khổ sầu