CHẤT VẤN - CHUYỆN NGƯỜI THẦY DAVID

25/09/2020
cha-t-va-n-chuye-n-nguo-i-tha-y-david

CHẤT VẤN

Trước hết nói trong học đường.

Mấy ông thầy bà cô ít kiến thức, tất phải dạy theo Giáo trình có sẵn. Tất nhiên khi đó lại muốn cho học trò nó học y chang vậy, không cho học trò chất vấn mình. Vì nếu tụi học trò hỏi cắc cớ thầy cô hem trả lời được, bị bẽ mặt, quê...xệ.

Cứ theo cái kiểu học ép đó, học trò Việt Nam trở nên ngu nghê như con bê, thầy cô nói gì nghe y vậy, biết một chẳng biết mười. Tới khi ra đời rất ngu, gặp hoàn cảnh khác lạ ứng xử hem được, bó tay chịu chết.

Đó là do sự cao ngạo của ông thầy, nền giáo dục ÉP trò phải nghe thầy mà ra vậy. Vì chỉ có người cao ngạo mới sợ người khác hỏi dồn hỏi bí mình.

Avid thì ngược lại. Từ lúc cầm viên phấn tới nay, luôn luôn bị sai lầm trước mặt trò. Sai thì mình nhận thôi. Mới đầu sai mười lỗi. Từ từ còn tám. Bây giờ chỉ vài lỗi.

Bạn đừng có nghĩ bạn dấu cái sai mà tụi học trò nó không biết. Thầy cô dạy hay hay dở, học trò sẽ tự đánh giá rất chính xác.

Hic, hai chục năm cầm bút, bây giờ thoải mái cho học trò, từ lớp 6 tới lớp 12, hỏi gì thầy trả lời nấy. Trừ Toán 12 ra vì nó mênh mông quá nắm hem hết thôi.

Văn ư, thầy bóc trần trụi hết những tâm tư tình cảm của nhân vật ra. Bóc cả nỗi niềm của tác giả ra cho mấy trò tự so sánh đi em.

Sử ư, thầy đem những bí mật của vua chúa, bộ mặt đàng sau của họ cho trò biết, từ đó trò hiểu ngay tại sao ông vua này ông tướng nọ ứng xử như thế.

Toán, thầy có thể cho mấy trò chỉ ra luôn đáp số rồi chứng minh lại nó ĐÚNG - một cách làm chưa ông thầy toán nào dám làm.

Đứa nào có khiếu viết truyện thầy hướng dẫn cho viết kịch bản, tạo dựng nhân vật, tình tiết.

Còn trong học hành, học trò Avid đứa nào quen rồi sẽ nói chuyện ào ào, tay ngang với thầy. Vì không uẩn khúc nào thầy hem chỉ được. Chỉ được thì sợ gì sự chất vấn của học trò ?

🤔😎🦉