Bất Lương.....

25/09/2020
bat-luong

Trên đời này kẻ bất lương vô số.
Người bất lương nhìn bên ngoài không thể biết được.

Tất nhiên rồi, công việc của người ta lương thiện hay không lương thiện, làm sao bạn biết được.
Tuy vậy Avid có một cách chỉ cho bạn biết chính xác 100%.

Trong hàng ngàn năm nghiên cứu, cổ nhân đã hạ bút một câu chắc như đá tảng :

NGƯỜI CÓ MỚI QUÊN CŨ BẤT LƯƠNG.

Những người bạn của ta trong thủa hàn vi. Những người bạn của ta hồi nhỏ, nhiều khi lớn lên, ta không còn chơi chung nữa, đó không gọi là "Có mới nới cũ".

Cụm từ "Có mới nói cũ" ý chỉ những người đã từng thân thiết với ta, đã từng giúp đỡ ta, nhưng một khi ta có danh vị rồi, ta có tiền tài rồi, ta có bạn mới rồi, lại quay lưng với họ, làm ngơ như người dưng qua đường.

Xưa Avid có người bạn rất thân từ năm lớp 6, rất hay lại nhà chơi chung. Trong lớp thầy cô hễ kêu đứa này là hay kêu luôn đứa kia.

Bạn thân thiết là vậy. Tới năm 12 thi DH, Avid bị rớt, nó đậu vào DH Hàng hải vì là con ông cháu cha.
Sau thi DH lớp mỗi đứa một nơi. Một lần vô tình gặp lại bạn thân, thấy ngờ ngợ nên mình cố gắng chạy lên song song xe nó mà kêu. Nó quay mặt lại nhìn mình...rồi tỉnh bơ đi mất hút.

...Thấy vầng trăng qua ngõ
Như người dưng qua đường.

Thái độ đó gọi là "Có mới nới cũ". Chắc rằng thằng bạn của Avid làm một cái nghề không lương thiện, nếu không muốn nói là "ăn cắp" tài vật của quốc gia.

Trong dân gian cũng có câu hát :
"...Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao"

Người quên kẻ tâm giao vậy, cái giàu có của họ chắc chắc là làm giàu bất lương. Mà đã bất lương thì không bền bạn, không bao giờ được hưởng tới cuối cuộc đời cả.

Tạo hóa thật là hay. Sự bất lương nằm chính trong hành vi đời thường của họ. Vậy mà mấy ai biết được, he he.