Bài Học Của Khổng Minh - Gia Cát Lượng

25/09/2020
bai-hoc-cua-khong-minh-gia-cat-luong

Đọc Tam Quốc, chuyện Khổng Minh lập đàn cầu gió, dùng Dịch thuật để thay Trời di chuyển Càn Khôn, biến gió Bấc thành gió đông để dụng Hỏa công đánh Tào Tháo.
Kết quả Tháo thua liểng xiểng phải cắt cả râu để trốn.

Tháo thật ra không thua. Nhưng vì Khổng Minh ỷ mình có tài xuất chúng nên xoay cả Trời đất. Trời cũng chấp nhận theo họ Khổng, nhưng lấy lại của ông ta hơn 10 năm tuổi thọ.

Hic, kết quả Khổng Minh chết sớm, lúc cơ nghiệp nhà Thục còn dang dở. Rồi sau đó nhà Thục tan tành, cả cuộc đời họ Khổng kia, bao nhiêu tài năng, bao nhiêu công sức học hành....đem đổ sông đổ biển cả. Cho tới lúc chết cũng không được yên nghỉ vì sợ Tư Mã Ý biết nổi binh đánh, phải chết ngồi trong quan tài, dùng cây tăm chống hai con mắt lên, phía dưới đít đốt cây đèn dầu để hồn không siêu thoát.
Tư Mã Ý coi thiên văn thấy sao chiếu mệnh của Minh chỉ đỏ quạch mà không rớt nên không dám tiến quân đánh. Nhờ đó quân Thục mới rút lui an toàn.

Hồi chưa ra giúp Lưu Bị, Khổng Minh đã biết chế tạo trâu máy, bò máy cho người dân làng vận chuyển lương thực thay trâu bò.
Đó mới thật sự là CÔNG ĐỨC VÀ ÍCH LỢI.
Sau này ra giúp Bị kia đánh trận, giúp người giết người, tiếng óan hờn không dứt, tuổi thọ ông bị giảm, lại phải chết trong uất ức khôn nguôi.

Phải chi họ Khổng kia KHÔNG RA GIÚP ĐÁNH TRẬN, mà ở nhà giúp dân lành, thế có phải tạo biết bao công đức không ?

Người Trung quốc chỉ biết Khổng Minh là bậc tài trí giúp Lưu Bị, chứ không nghĩ tới con đường của Khổng Minh thật SAI LẦM.

Hic, người có tài là vậy. Người có tài thường cậy tài. Tài năng khả dĩ thay Trời thì lại càng dương dương tự đắc. Khổng Minh kia giết được nhiều giặc Ngụy, lừa được đại tướng Ngô hộc máu chết thì lấy làm đắc ý lắm. Ông ta từ chữ TÀI sinh ra chữ ÁC mà tạo nghiệp rồi phải chết trẻ chết không đáng, chết chưa tới tuổi già.

Đó là cái khuyết điểm của người VÔ ĐẠO. Phật tử thì khác. Tài năng ít hay nhiều Bồ Tát biết rõ ngọn ngành. Tài càng cao, càng ít cho ra đời, giúp người. Vì người tốt ít, người xấu nhiều, giúp ngay người xấu chẳng khác nào tự đâm dao vào cổ mình. Thấy nó trả nhiều tiền thì ham hố lao đầu vào làm, không biết rằng mình tạo nghiệp. 
Tới khi lưỡi dao ác nghiệp kia đâm sâu vào tới cuống họng rồi, có rút ra, cũng còn sống được sao ??? 🤔

Hic, bài học của Khổng Minh rành rành ra đấy, mấy người thấy được đâu ??? 😂